Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Flad udvikling på huspriserne i slutningen af 2017

Flad udvikling på huspriserne i slutningen af 2017

23. marts 2018
Gå til nyhedsoversigt

Flad udvikling på huspriserne i slutningen af 2017

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne fladede ud i 4. kvartal 2017. Priserne på enfamiliehuse faldt med 1 pct., mens priserne på lejligheder stod stille. Det dog ikke unormalt i den sidste del af året, og tager man højde for sæsonjustering er priserne på enfamiliehuse steget med 0,3 pct. mens priserne på lejligheder er steget med 1,4 pct. fra 3. til 4. kvartal 2017.

Dagens tal harmonerer med det mønster, vi har set de sidste år, hvor priserne er steget i årets første kvartaler for efterfølgende at flade ud.

I København er prisen på ejerlejligheder steget med 0,4 pct. fra 3. til 4. kvartal 2017. Så selv på det ellers hektiske Københavnske ejerlejlighedsmarked har prisstigningerne været afdæmpet. Selvom priserne er fladet ud i årets sidste kvartal, er der tale om en årsstigningstakt på 6,7 pct.

Over det sidste år er priserne steget med 3,7 pct. på enfamiliehuse og 7 pct. på lejligheder. Denne udvikling dækker dog over en meget forskellige udvikling når vi zoomer ind på landsdele. For enfamiliehuse er priserne steget i alle landsdele fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, men i meget forskelligt tempo. Priserne er steget mest i Nordsjælland med 6,9 pct. mens de i Sydjylland kun er steget med 0,6 pct. det sidste år. Ikke overraskende er priserne steget mest omkring København. Ser man på lejligheder er prisudviklingen også meget forskellig. I Nordsjælland er priserne på lejligheder steget med 13,4 pct. det sidste år mens de i Sydjylland er faldet med 5 pct.

Fortsat fremgang på boligmarkedet, men modvind til de Københavnske ejerlejligheder

Ser vi fremad forventer vi stadig fremgang på boligmarkedet da der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet - beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 3 pct. på landsplan.

For de Københavnske lejligheder forventer vi mere modvind til priserne de kommende år. Priserne er i dag på et niveau hvor de færreste kan være med. Dertil vil priserne blive presset af moderat stigende renter, massivt nybyggeri i hovedstaden, strammere lånekrav samt nye boligskatter, der giver modvind til det Københavnske ejerlejlighedsmarked de kommende år. Vi forventer ikke egentlige prisfald, men det er en risiko man skal være opmærksom på som køber.