Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Byggekranerne står tæt i de store byer

Byggekranerne står tæt i de store byer

30. maj 2018
Gå til nyhedsoversigt

Der bliver bygget boliger på højtryk i landets største byer. Det viser helt friske tal for boligbyggeriet fra Danmarks Statistik. 

Alene i København blev der i 2017 færdiggjort 4.800 nye boliger og dermed kom der for andet år i træk flere nye boliger i København end der kom nye husstande til (i 2017 kom der 4500 nye husstande i Københavns kommune). Det er med til at lette lidt af presset på det Københavnske boligmarked og er udtryk for, at der efter en periode med markante prisstigninger er god økonomi i at bygge nyt. Samtidig sikrer de lave renter en billig finansiering af byggeprojektet.

Vi har med dagens udgivelse fra DST også fået den første indikation for boligbyggeriet i 1. kvartal 2018. Selvom tallene er behæftet med usikkerhed, så tyder de på, at der også i år vil komme markant flere boliger på markedet. I første kvartal blev der fuldført 1400 nye boliger i København og holder det tempo i de resterende kvartaler af året, så bliver 2018 året hvor antallet af fuldførte boliger slår rekord (siden statistikkens begyndelse i 1. kvartal 2006).

Det er dog Århus, der indtager førstepladsen over nye boliger i 2017, når man tager højde for størrelsen af boligbeholdningen. I 2017 blev kom der 3650 nye boliger i Århus og det svarer til lige knap 6 promille af den samlede boligbeholdning, mens det tilsvarende tal for København var på 4,5 promille. Med 720 fuldførte boliger i 1. kvartal 2018 er der udsigt til, at Århusianere på boligjagt også i år vil få mere at vælge imellem.

I Ålborg kom der for alvor flere boliger på markedet sidste år, hvor antallet af fuldførte boliger udgjorde 4,2 promille af boligbeholdningen. Dermed var Ålborg på linje med København, når man tager højde for størrelsen på de to kommuner. I Odense bygges der på livet løs i øjeblikket, men boligudbuddet har allerede været stigende de seneste år og i 2017 blev der fuldført 1100 nye boliger svarende til 3,4 promille af boligbeholdningen.

En dæmper på prisstigningerne

Det er i bund og grund udtryk for en velfungerende markedsmekanisme, når stigende efterspørgsel og højere boligpriser giver anledning til et større udbud af boliger via nybyggeri. Det modvirker at boligpriserne løber løbsk og vil være med til at lægge en dæmper på prisstigningerne i de største byer i år.

Udover et større boligudbud, så er der også andre faktorer, der taler for en mere afdæmpet prisudvikling i de største byer de kommende år end vi har været vant til. Opstramninger i lånereglerne målrettet vækstområderne lægger en dæmper på efterspørgslen og de nye boligskatter fra 2021 vil betyde en markant højere skattebetaling for nye købere af ejerlejligheder i København og Århus, hvilket også vil lægge pres nedad på priserne.