Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Boligpriserne fortsætter opad, men aktiviteten falder

Boligpriserne fortsætter opad, men aktiviteten falder

6. juni 2018
Gå til nyhedsoversigt

Det gamle mønster hvor boligpriserne stiger i årets første kvartaler, for derefter at flade ud i den sidste del af året, ser ud til at gentage sig i 2018. Prisen på enfamiliehuse steg med 2,0 pct. fra februar til marts og er dermed steget med 2,9 pct. samlet set i første kvartal i forhold til 4. kvartal sidste år. For ejerlejligheder er billedet det samme. Priserne steg 0,6 pct. i marts og er dermed steget med 2,3 pct. i første kvartal. Over det seneste år er priserne på enfamiliehuse dermed steget knap 6 pct. og prisen på ejerlejligheder 7 pct.

Der er dog også tegn på, at det ikke går helt så stærkt på boligmarkedet som sidste år. Aktiviteten, målt som antallet af handler, er aftaget siden december måned sidste år. Boligsalget går naturligt lidt mere trægt i vintermånederne, men når vi tager højde for de almindelige sæsonudsving er billedet fortsat et fald i antallet af handler, særligt for ejerlejligheder. Salget af ejerlejligheder er siden december måned faldet med 9 pct., når man korrigerer for sæsonudsving. For enfamiliehuse er antallet af handler i den tilsvarende periode faldet med 3 pct., når man tager højde for sæsonudsving. Når det er sagt, så er der fortsat tale om et højt niveau for antallet af handler med både huse og lejligheder.

Kombinationen af højere renter i starten af året, nye skærpede låneregler, der særligt rammer de dyreste områder, samt et prisniveau for ejerlejligheder i København og Århus hvor færre har mulighed for at være med, er formentlig årsagen til det faldende antal handler. Faktorer, som vi forventer vil fortsætte med at lægge en dæmper på særligt salget af lejligheder det kommende år. Så selvom antallet af handler forsat ligger på et solidt niveau, skal vi vænne os til, at det bliver lidt sværere at komme af med boligen i år end det var sidste år.

Fortsat fremgang, men mindre medvind til lejlighederne i de største byer

Vi forventer fortsat et boligmarked i god form det kommende år, da der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet - beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 3 pct. på landsplan.

For lejlighedsmarkedet i de største byer forventer vi mindre medvind. Lejlighedspriserne i de største byer er steget hastigt de senere år og særligt i København er priserne kommet op på et niveau, hvor de færreste kan være med. De høje priser kan lade sig gøre fordi renterne er historisk lave, men i takt med at renterne kryber opad næste år, vil medvinden aftage. Dertil kommer et massivt nybyggeri der øger udbuddet af lejligheder, strammere lånekrav, samt nye boligskatter, der alle vil trække i retning af lavere priser de kommende år. Vi forventer ikke egentlige prisfald, men det er en risiko man skal være opmærksom på som køber.