Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Boligpriserne flader ud

Boligpriserne flader ud

6. februar 2018
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at boligpriserne fladede ud i andet halvår af 2017 efter at være steget igennem første halvår. Antallet af handler er også aftaget lidt over de seneste måneder, når man korrigerer for normale sæsonudsving. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at aktiviteten ligger på et højt niveau, der for enfamiliehuse matcher antallet af handler i starten af 2008 og for lejligheder er på niveau med 2006 og 2007.   

I november måned faldt prisen på ejerlejligheder med 1,6 pct. på landsplan mens priserne på enfamiliehuse faldt med 1,2 pct. Det er dog helt normalt at prisstigningerne ebber ud i efterårsmånederne og korrigerer man for det normale sæsonmønster, har udviklingen i huspriserne været stort set flad siden juni måned. For ejerlejligheder er priserne fladet ud siden august. Ser vi på prisstigningerne over et år, er der fortsat tale om pæne stigninger på 6,5 pct. for ejerlejligheder og 2,5 pct. for enfamiliehuse.

Der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet: beskæftigelsen stiger, renterne er fortsat lave trods den seneste måneds rentestigninger og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Derfor forventer vi, at prisen på enfamiliehuse vil fortsætte opad i et moderat tempo i år, med stigninger på omtrent 3 pct. på landsplan.

Der er dog også tiltagende modvind på dele af boligmarkedet. Det gælder særligt for ejerlejligheder i de dyreste områder, navnlig København. Her vil den ny boligbeskatning betyde markant højere boligskatter for nye købere og det vil lægge et nedadgående pres på priserne. Samtidig er der også godt gang i nybyggeriet i hovedstaden og det vil øge udbuddet af boliger. Læg dertil, at priserne er kommet op på et niveau, hvor de er ekstra sårbare overfor rentestigninger.