Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
2017 var et godt år for boligmarkedet

2017 var et godt år for boligmarkedet

7. marts 2018
Gå til nyhedsoversigt

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser, at boligmarkedet fortsat er i fremgang. Antallet af handler steg med 144 for enfamiliehuse og faldt med 22 for lejligheder fra november til december, når man tager højde for normale sæsonudsving. For 2017 som helhed blev der handlet 4950 flere enfamiliehuse og 670 flere lejligheder end i 2016.

Ikke siden 2007 er der blevet handlet så mange enfamiliehuse i Danmark, og antallet af handler med lejligheder har aldrig været højere. I hele 2017 blev der solgt 48.900 enfamiliehuse og 20200 lejligheder. For 2017 som helhed blev der handlet 4950 flere enfamiliehuse og 670 flere lejligheder end i 2016.

I december måned steg priserne med 0,5 pct. for enfamiliehuse og faldt 0,1 pct. for lejligheder, når man tager højde for normale sæsonudsving. For 2017 som helhed er priserne steget med 4 pct. på enfamiliehuse og 7 pct. på lejligheder. Priserne steg lidt mindre for lejligheder i 2017 end de gjorde i 2016 hvor priserne steg med 8,8 pct. Det skyldes, at lejlighederne i de store byer efterhånden er så dyre, at mange familier ikke længere har råd til at bosætte sig i byerne, særligt i København. Priserne for enfamiliehuse steg i 2016 med 39 pct. hvorfor prisstigningstakten er stort set uforandret.

Fortsat fremgang på boligmarkedet for enfamiliehuse i 2018

Vi forventer at prisen på enfamiliehuse vil fortsætte opad i et moderat tempo i år, med stigninger på omtrent 3 pct. på landsplan. Det kommer af at mange faktorer understøtter boligmarkedet: beskæftigelsen stiger, renterne er fortsat lave trods den seneste måneds rentestigninger og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst.

Der er dog også tiltagende modvind på dele af boligmarkedet. Det gælder særligt for ejerlejligheder i de dyreste områder, navnlig København. Her vil den ny boligbeskatning betyde markant højere boligskatter for nye købere og det vil lægge et nedadgående pres på priserne. Samtidig er der også godt gang i nybyggeriet i hovedstaden og det vil øge udbuddet af boliger. Læg dertil, at priserne er kommet op på et niveau, hvor de er ekstra sårbare overfor rentestigninger.