Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Øget byggeri i hele landet

Øget byggeri i hele landet

16. februar 2018
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistik har netop opgjort byggeaktiviteten for 2017. Selvom tallene er foreløbige, og skal tages med forehold kan de bruges til at give et hurtigt indblik i hvordan byggeaktiviteten er fordelt over landet. Tallene for påbegyndt byggeri er ikke korrigeret for forsinkede indberetninger, hvorfor de forventes at blive opjusteret over de næste udgivelser.

 

Da der stadig mangler indberetninger for 2017 skal man være varsom med at tolke på udviklingen i tabel 1 fra 2016 til 2017, da der stadig mangler indberetninger fra de sidste par kvartaler. Sammenligner man i stedet landsdelene og storbyerne, er det stadig i København der bliver påbegyndes flest boliger. Det er også her prisstigninger har været kraftigst. Det bekræfter vores hidtidige billede af at byggeaktiviteten har reageret på prisudviklingen.  Det samme gør sig gældende i Århus hvor der også er god fart på boligmarkedet.

Sammenligner man de forskellige landsdele går det stærkest i Østjylland og langsomst i Nordjylland. Der påbegyndes næsten lige mange boliger over landsdelene, når man ser bort fra Landsdelene København og Østjylland, og der tages højde for boligbeholdningen. Det vidner om at fremgangen i byggeaktiviteten er bredt funderet over hele landet.

Modvind på dele af boligmarkedet

I november måned faldt prisen på ejerlejligheder med 1,6 pct. på landsplan mens priserne på enfamiliehuse faldt med 1,2 pct. Det er dog helt normalt at prisstigningerne ebber ud i efterårsmånederne og korrigerer man for det normale sæsonmønster, har udviklingen i huspriserne været stort set flad siden juni måned. For ejerlejligheder er priserne fladet ud siden august. Ser vi på prisstigningerne over et år, er der fortsat tale om pæne stigninger på 6,5 pct. for ejerlejligheder og 2,5 pct. for enfamiliehuse.

Der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet: beskæftigelsen stiger, renterne er fortsat lave trods den seneste måneds rentestigninger og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Derfor forventer vi, at prisen på enfamiliehuse vil fortsætte opad i et moderat tempo i år, med stigninger på omtrent 3 pct. på landsplan.

Der er dog også tiltagende modvind på dele af boligmarkedet. Det gælder særligt for ejerlejligheder i de dyreste områder, navnlig København. Her vil den ny boligbeskatning betyde markant højere boligskatter for nye købere og det vil lægge et nedadgående pres på priserne. Kobler vi dette med nybyggeriet i hovedstaden, som vil øge udbuddet af boliger, vil dette også skabe modvind. Læg dertil, at priserne er kommet op på et niveau, hvor de er ekstra sårbare overfor rentestigninger.