Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Ultralavt renteniveau giver boligejere nye muligheder

Ultralavt renteniveau giver boligejere nye muligheder

20. marts 2019
Gå til nyhedsoversigt

Renterne har stort set kun bevæget sig i én retning de sidste måneder – ned! Og med forrige uges ændrede rentesignal fra ECB, er der udsigt til lave renter, så langt øjet rækker. Det betyder, at det i øjeblikket er muligt at få et fastforrentet lån over 30 år til blot 1,5 pct. i rente til en kurs over 98.

De globale økonomiske nøgletal ser stadig sløje ud, og forrige uges ændrede rentesignaler fra ECB pressede renterne yderligere ned. ECB ændrede rentesignal og melder nu om uændrede renter minimum indtil udgangen af i år, hvor meldingen før var ind til den anden side af sommeren. Med det nuværende vækst- og inflationsbillede er det svært at se gode argumenter for en renteforhøjelse før vi når et stykke ind i 2020.

De faldende renter gør, at det 30-årige 1,5 pct. lån med hastige skridt p.t. ligger lige over en kurs på 98. Det betyder, at der nu åbnes en helt ny omlægningsmulighed for de boligejere, der har et fastforrentet 2,5 pct. lån – især hvis det nuværende kursniveau holder eller bliver bedre frem mod næste opsigelsesfrist den 30. april. Derudover er rentefaldet også godt nyt for dem, som står foran et boligkøb, og naturligvis også for boligejere, som har variabel rente, men overvejer at gå over i fast rente.

Boligejere med 2,5 pct. lån står over for ny mulighed

Tager vi et kig på omlægningsmulighederne for boligejere med fast rente, så er det naturligvis helt oplagt at omlægge for stort set alle boligejere med en kuponrente på 3 pct. eller mere. Langt de fleste i denne kategori har dog allerede omlagt deres lån, fordi de har haft muligheden mange gange tidligere.

Men tager vi et kig på boligejere med 2,5 pct. lån, så har der for dem ikke tidligere været en så god mulighed for en nedkonvertering, som der er i øjeblikket, hvor det 30-årige 1,5 pct. lån handles omkring kurs 98.

Det er naturligvis ikke alle boligejere med et fastforrentet 2,5 pct. lån, som har gevinst af at omlægge deres realkreditlån. Man skal p.t. op i omegnen af 2 mio. kr. i restgæld på et 2,5 pct. lån med afdrag før besparelsen på den månedlige nettoydelse bliver ca. 360 kr. Her vil omkostningen i form af gebyr og kurstab nemlig være ”tjent hjem igen” i løbet af ca. 4,5 år, fordi man dels får en lavere nettoydelse, og dels får et væsentligt højere afdrag. Det betyder naturligvis også, at man skal have en vis tidshorisont i sin bolig, førend en omlægning giver mening. Se tabel.

Tager vi et kig på den afdragsfrie variant af 2,5 pct. lånet, så vil en omlægning af et lån med en restgæld på 1 mio. kr. give en månedlig besparelse efter skat på 540 kr. Her skal tidshorisonten dog være lidt længere (ca. 7,5 år), før omkostningen ved omlægningen er tjent hjem, da der ikke hentes noget på afdrag. Se tabel.

Det vidner altså om, at der er omlægningsmuligheder for rigtig mange boligejere i øjeblikket, og at de fleste med et fastforrentet realkreditlån på 2,5 pct. eller mere bør få tjekket deres muligheder i forbindelse med en mulig omlægning. Og det bliver blot mere aktuelt, hvis renteniveauet fastholdes i den kommende måned frem mod næste opsigelsesfrist 30. april.

Rentefaldet er også godt nyt for nye boligejere

Det nylige rentefald er også godt nyt for dem, som står foran et boligkøb og dermed valg af finansiering. Hvis vi kigger ca. 1 år tilbage til midten af februar 2018, så kunne man på daværende tidspunkt få et 2 pct. lån (med afdrag) til en kurs på ca. 96. Det gav en månedlig ydelse efter skat (1. år) på 3.990 kr. pr. lånt million. I dag vil en boligkøber blive tilbudt et 1,5 pct. lån (med afdrag) til en kurs på 98. Det giver en månedlig ydelse efter skat (1. år) på 3.760 kr. Altså en besparelse på ca. 230 kr. pr. lånt million, hvilket vidner om et ultralavt renteniveau.

Sidder man med et rentetilpasningslån, som fx skal rentetilpasses pr. 1. juli, kan det også være værd at overveje, om tiden er inde til at omlægge sit variabelt forrentede lån. Har man et F1-lån med en restgæld på 1 mio. kr., som skal rentetilpasses pr. 1. juli, kan man, hvis det nuværende renteniveau holder, omlægge til det 30-årige 1,5 pct. lån for blot 240 kr. ekstra om måneden efter skat (1. år inkl. omkostninger til låneomlægning).

Tabel. Omlægning af 2,5 pct. lån med/uden afdragsfrihed pr. 20. marts 2019

Se hvad en omlægning af et 2,5 pct. lån med og uden afdragsfrihed betyder for dig. Kilder og forudsætninger er beskrevet nederst på siden.

  Nuværende 2,5 pct. lån (med afdrag) Nyt 1,5 pct. lån (med afdrag) Nuværende 2,5 pct. lån (med afdragsfrihed) Nyt 1,5 pct. lån (med afdragsfrihed)
Månedlig ydelse før skat (1. år) 9.510 kr 8.760 kr 2.970 kr. 2.240 kr.
Månedlig ydelse efter skat (1. år) 8.150 kr. 7.790 kr. 2.210 kr. 1.670 kr.
Månedlige afdrag (1. år) 4.170 kr. 4.970 kr. 0 kr. 0 kr.
Hovedstol 2.000.000 kr. 2.056.000 kr. 1.000.000 kr. 1.049.000 kr.
Optagelseskurs   98,0   96,5

Kilde: Totalkredit og egne beregninger. Beregningen er foretaget 20. marts 2019. Nøgletallene for 2,5 pct. lånet er beregnet på baggrund af et lån med en restgæld på 2 mio. kr. (med afdrag) og 1 mio. kr. (med afdragsfrihed) og 28 års restløbetid. De to 1,5 pct. lån er beregnet på baggrund af en omlægning af 2,5 pct. lånene pr. 1. juli og viser første års nøgletal med uændret løbetid på 28 år. Der er medtaget omkostninger til omlægning. Belåningsgrad 80 pct. Skat 25,6 pct. Afrundet.