Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Massivt nybyggeri i de store byer lægger pres på priserne

Massivt nybyggeri i de store byer lægger pres på priserne

17. juni 2019
Gå til nyhedsoversigt

Der bliver bygget virkelig mange boliger i de større byer. Selvom det kan være svært at konkludere, hvorvidt der bliver bygget for meget, så lægger nybyggeriet et nedadgående pres på priserne, og er en stor del af forklaringen på de stagnerede ejerlejlighedspriser vi så igennem 2018. Det øgede byggeri betyder også, at priserne ikke har samme potentiale til at stige de kommende år.

Der bliver bygget flere boliger, end der kommer husholdninger til

På landsplan blev der i 2018 bygget 7.350 flere boliger, end der kom nye husholdninger til – der var altså et negativt efterslæb/overudbud på 7.350 boliger. Det er ikke usædvanligt, men det interessante er, at tilstrømningen af boliger fordeler sig på meget specifikke områder. Tallene for 2018 viser, at Landsdelene København By, Østjylland og Nordjylland står for 68 procent af efterslæbet.

Det vidner om, at det massive nybyggeri primært er et storbyfænomen. Zoomer man ind på Danmarks 4 største byer fremgår det, at der er kommet 4.100 flere boliger til end der kom husholdninger til. Danmarks fire største byer udgør altså 56 procent af efterslæbet. Problemet er særligt udtalt i København, hvor der kom 2.300 flere boliger til end husholdninger.

At der bliver bygget flere boliger, end der kommer husholdninger til, er ikke nødvendigvis skidt. I København har man i mange år ikke udvidet boligbeholdningen nok i forhold til tilvæksten i antallet af husholdninger. Det massive nybyggeri er derfor et forsøg på at imødegå efterspørgslen.

Nybyggeri giver modvind til priserne

På den ene side er det positivt, at der bliver bygget flere boliger i de store byer for at imødegå efterspørgslen, da det gør det muligt for flere at få en bolig i byen. På den anden side betyder det stigende udbud af boliger, alt andet lige, at der kommer et nedadgående pres på priserne på den korte bane, og det skader de eksisterende boligejere.

Den massive tilgang af boliger i de store byer, er også en væsentlig del af årsagen til, at prisstigningstakterne aftog for ejerlejligheder i de store byer igennem 2018. Dertil var stramme krav til låntagning og usikkerhed om fremtidige boligskatter også medvirkende.

Samtidig er priserne på lejligheder i de store byer i dag på et niveau, hvor de færreste kan være med. Boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er i den høje ende set med de historiske briller, og det er også med til at ligge et loft på fremtidige potentielle prisstigninger.

Ingen tegn på at byggeboomet slutter i år

Antallet af fuldførte boliger i 2018 var usædvanligt højt, og ser man fremad, så har Danmarks Statistik estimeret, at der blev fuldført 7.400 boliger på landsplan alene i første kvartal af 2019. Det vidner om, at der stadig kommer mange nye boliger på markedet.

Ser man på det fuldførte byggeri i 1. kvartal 2019 og fremskriver dette for resten året, vil antallet af nye boliger der komme på markedet tiltage yderligere, med undtagelse af Århus.

Det kraftigt voksende udbud, kombineret med et allerede eksisterende overudbud, betyder at der ikke er det store potentiale for prisstigninger på lejligheder i de større byer. Det betyder dog ikke, at priserne nødvendigvis vil falde, men når vi ser fremad, er der klart mere modvind end medvind til lejlighedspriserne.

Den fulde analyse kan læses her

Analysen er omtalt i Jyllands-Posten den 15 juni 2019