Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Børnefamilierne søger mod lys og luft

Børnefamilierne søger mod lys og luft

19. marts 2019
Gå til nyhedsoversigt

Befolkningen er stigende i Danmark. Hvor befolkningstilvæksten tidligere var koncentreret i de store byer og umiddelbare omegn, har flere dele af landet fået glæde af fremgangen. Det skyldes, at børnefamilierne i stigende grad flytter ud af de større byer, og flytter længere væk end de tidligere har gjort.

Befolkningen er stigende i Danmark. Hvor befolkningstilvæksten før var koncentreret om de store byer og umiddelbare omegn, har flere dele af landet fået glæde af fremgangen.

Betragter man de enkelte landsdele, og dekomponerer befolkningstilvæksten, er der sket nogle underliggende skift. Indvandring fra udlandet bidrager i alle landsdele mere i perioden 2015-2018 end den gjorde i perioden 2011-2014.

Kigger man isoleret på de store byer, kommer befolkningstilvæksten primært fra indvandringen og nyfødte, da det er blevet mere normalt at få sit første barn mens man bor i byen. 

De store byer, særligt København, har de sidste år oplevet en øget fraflytning. Det er særligt børnefamilierne, der i stigende grad søger væk fra storbyen.

Når det er børnefamilierne, der driver den øgede fraflytning, skyldes det til dels konjunkturerne. Det solide danske opsving kombineret med faldende renter har betydet højere boligpriser i og omkring de store byer. Som konsekvens har børnefamilierne været nødsaget til at flytte teltpælene længere væk fra byerne, for at kunne få de ønskede kvadratmeter, såfremt de ikke har opbygget den nødvendige friværdi til at købe noget tættere på hovedstaden. Derudover er det muligt at en del af forklaringen skal findes i et øget fokus på de fordele der følger med at bo i en lidt mindre by i form af et større lokalt fællesskab.

Børnefamiliernes udflytning fra byerne betyder at Landsdelene Nordsjælland, Østsjælland og Østjylland har haft en positiv nettotilflytning i perioden 2015-2018, og nettotilflytningen er endda kraftigere end i perioden 2011-2014.

På Fyn har man også haft positiv nettotilflytning i perioden 2015-2018, mens man i perioden 2011-2014 havde nettofraflytning.

For landsdelen Københavns omegn er nettotilflytning i perioden 2011-2014 vendt til nettofraflytning i perioden 2015-2018, mens det modsatte gør sig gældende for Vest- og Sydsjælland.

Landsdelene Sydjylland, Vestjylland og Nordjylland oplever stadig nettofraflytning. Nettofraflytningen er dog blevet mindre end tidligere, når perioden 2015-2018 sammenlignes med 2011-2014. Befolkningsdrænet fra landet er med andre ord blevet mindre end tidligere.

Zoomer man længere ind, er det på Sjælland kommuner som Vallensbæk, Solrød, Holbæk og Faxe, som har oplevet den største stigning i befolkningstilvæksten. De kommuner, som har oplevet de største fald i befolkningstilvæksten, er Gentofte, Frederiksberg, Herlev og Glostrup.

På Fyn er det kommunerne Langeland, Nordfyns samt Faaborg-Midtfyn der har oplevet størst stigning i befolkningstilvæksten, mens Odense kommune har oplevet et fald i befolkningstilvæksten.

I Jylland er det kommunerne Læsø, Rebild, Skanderborg og Odder som har oplevet den stærkeste stigning i befolkningstilvæksten, mens kommunerne Aalborg, Randers og Norddjurs har oplevet de største fald i befolkningstilvæksten.

Samlet set betyder stigende indvandring og ændrede flyttemønstre, at befolkningsvæksten kommer flere dele af landet til gode end tidligere. Det er positivt, da det kan være med til at styrke lokalsamfundene udenfor storbyerne.

Hele analysen kan læses her

Analysen var omtalt i Jyllands-Posten 19. marts 2019