Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Andelsbolig: Vær opmærksom på nyt udbetalingskrav

Andelsbolig: Vær opmærksom på nyt udbetalingskrav

18. marts 2019
Gå til nyhedsoversigt

I sommers trådte en ny regel i kraft på andelsboligområdet. Den nye regel gør, at kommende andelsboligkøbere fremover skal medbringe en udbetaling ligesom købere af en ejerbolig. Det gør det sværere for især yngre købere at komme ind på markedet.

Det har siden 1. november 2015 været et krav, at købere af et hus eller ejerlejlighed selv medbringer 5 pct. af boligens pris i egenbetaling. Kravet omfattede i første omgang ikke købere af en andelsbolig, men er først trådt i kraft 1. juli 2018. Det betyder, at andelsboligkøbere nu er sidestillet med ejerboligkøbere og skal medbringe en egenbetaling på min. 5 pct.

Det nye krav om øget egenbetaling er seneste skud på stammen i en række af stramninger på andelsboligmarkedet. Finanstilsynets ”7-punkts vejledning” har tidligere strammet op i forhold til, at en andelsboligkøbers privatøkonomi skal kunne klare en stigende rente på ikke blot deres eget andelsboliglån, men også en stigende rente og/eller afdrag, hvis andelsboligforeningen har lån med variabel rente og/eller afdragsfrihed. Alle de øgede krav går især udover yngre andelsboligkøbere, som har fået sværere ved at komme ind på andelsboligmarkedet.

Gælden i andelsboligforeningen afgør egenbetalingens størrelse

Køber man en ejerbolig, skal man medbringe en egenbetaling på 5 pct. af købsprisen. Så køber man en ejerbolig til 1 mio. kr., skal man selv medbringe min. 50.000 kr. Det er et relativt nemt regnestykke, men det samme regnestykke kan ikke umiddelbart bruges som andelsboligkøber, da man skal huske at tage højde for den gæld, som de fleste andelsboligforeninger har, og som man i realiteten ”overtager” en del af.

Det betyder, at egenbetalingen skal beregnes som 5 pct. af købsprisen, og derudover 5 pct. af den forholdsmæssige gæld, der er i andelsboligforeningen.

Hvor stor en egenbetaling, man som andelsboligkøber skal medbringe, afhænger altså både af den pris, man skal give for selve andelsboligen, og af hvor meget gæld andelsboligforeningen har.

Tabel: Eksempel på beregning af udbetaling

      Nøgletal fiktiv andelsboligforening         Beregning af udbetaling (5 pct.)  
  Ejendommens værdi    200.000.000 kr.   Andelsværdi (80 kvm.)    1.200.000 kr.    
  Gæld   140.000.000 kr. +   Forholdsmæssig gæld   2.800.000 kr.    
  Egenkapital   60.000.000 kr. =   Teknisk værdi   4.000.000 kr.    
  Belåningsgrad (i pct.)   70 pct.   Udbetaling (5 pct. af teknisk værdi)   200.000 kr.     
  Antal andelshavere   50          
  Antal kvadratmeter   4.000          
  Andelsboligens størrelse   80          


Kilde: Arbejdernes Landsbank. Ovenstående andelsboligforening er et fiktivt eksempel. Den fiktive andelsboligforening består kun af andelshavere.

Som det kan ses i eksemplet, så vil udbetalingen udgøre 200.000 kr., hvis man køber en andelsbolig på 80 kvm. i den fiktive andelsboligforening til 1,2 mio. kr. Går en potentiel køber i stedet med den overbevisning, at udbetalingskravet bliver beregnet af købsprisen/andelsværdien, får man sig en overraskelse. Var der tilfældet ville kravet til ens opsparing være 60.000 kr., mens det korrekte beløb er de føromtalte 200.000 kr.