Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Prisfald på lejligheder varsel ikke bolignedtur

Prisfald på lejligheder varsel ikke bolignedtur

21. december 2018
Gå til nyhedsoversigt

Det har været et begivenhedsrigt år på boligmarkedet, hvor konsekvensen af strammere låneregler og flere år med markante prisstigninger på ejerlejligheder i de største byer er begyndt at vise sig.

I Arbejdernes Landsbank opgør vi hvert kvartal en boligmarkedstemperatur for hver enkelt kommune på baggrund af tal for liggetider, afslag, priser og antal handler. Vores helt friske opdatering viser, i lighed med andre data, et tydeligt skifte for ejerlejligheder i de største byer. Nemlig et væsentligt fald i temperaturen over det seneste år. Det skyldes et drop i antallet af handler, der er faldet med mellem 10 pct. og 15 pct. i de største byer over det seneste år, og at priserne er gået fra at stige ca. 10 pct. om året til stilstand over de seneste måneder.

Et blik tilbage på perioden 2006-2007 kan godt gøre mig bekymret for udviklingen: Dengang var opbremsningen på markedet for ejerlejligheder i København et forvarsel om en større boligmarkedsnedtur et år senere. Men der er heldigvis gode grunde til at tro, at historien ikke vil gentage sig. Boligmarkedsnedturen i forbindelse med finanskrisen var udløst af en kombination af faktorer, der ikke er til stede i dag: Stigende renter, et markant fald i kreditvæksten, stigende ledighed og en forudgående periode, hvor boligpriserne var løbet fra den økonomiske udvikling.

I denne ombæring skal årsagen findes mere lokalt: Strammere låneregler målrettet de dyreste områder, lejlighedspriser der er steget langt mere end prisen på enfamiliehuse og massivt nybyggeri i de største byer. Dertil kommer de nye ejendomsvurderinger og boligskatter, der vil give et smæk til ejerlejlighederne særligt i København, men til gengæld lavere boligskat til rigtig mange husejere uden for Hovedstaden. Den økonomiske situation er også en helt anden i dag: Beskæftigelsen stiger, renterne er ekstremt lave trods økonomisk fremgang - og mest væsentligt så er boligpriserne generelt på et niveau, hvor husholdningerne skal bruge en væsentlig mindre andel af deres disponible indkomst på at betale afdrag, renter og boligskatter, end de har gjort historisk.

Det positive billede kan genfindes i vores boligtermometer. Nok er varmegraderne aftaget for lejligheder og huse i hovedstadsområdet, men det er bestemt ikke vinterkulde, der dominerer billedet i almindelighed. I alle kommuner på Sjælland har temperaturen sneget sig over normalen i år, og varmen har også bredt sig på Fyn og i det østlige Jylland. Det skyldes en stigende handelsaktivitet og lavere liggetider, drevet af lave renter, økonomisk opsving og at det er blevet mere populært at bosætte sig uden for de største byer.

Det er faktisk sundt, at pusten går lidt af boligmarkedet i og omkring hovedstaden, Aarhus og Aalborg - det mindsker risikoen for et mere voldsomt tilbageslag. Der er efter min vurdering ikke grund til at gå ind i det nye år med en grundlæggende bekymring for boligmarkedet.

Bragt i Børsen 21. december 2018