Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Byggeriet fortsætter i de store byer

Byggeriet fortsætter i de store byer

2. november 2018
Gå til nyhedsoversigt

Byggeriet fortsætter i de store byer

Danmarks Statistik har netop opgjort byggeaktiviteten for 3. kvartal 2018. Selvom tallene er foreløbige, og skal tages med forehold kan de bruges til at give et hurtigt indblik i hvordan byggeaktiviteten er fordelt over landet. Tallene for fuldført byggeri er ikke korrigeret for forsinkede indberetninger, hvorfor de forventes at blive opjusteret over de næste udgivelser.

Da der stadig mangler fuld indberetning for 2018 skal man være varsom med at tolke på udviklingen i figuren fra 2017 til 2018, da der stadig mangler indberetninger.

Sammenligner landsdelene og storbyerne, er det stadig i København og Århus hvor der bliver påbegyndt flest boliger. Det er også her prisstigninger har været kraftigst over de sidste år. Det bekræfter vores hidtidige billede af at byggeaktiviteten har reageret på prisudviklingen.

Sammenligner man de forskellige landsdele går det stærkest i København og langsomst på Vest- og Sydsjælland. Væksten i byggeriet i de store byer vidner om at de seneste års prisstigninger har haft en effekt, da det har gjort det langt mere attraktivt at bygge nyt.

Modvind på dele af boligmarkedet

Lejlighedspriserne i de store byer er begyndt af flade ud mens priserne for enfamiliehuse fortsat er stigende.

Der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet: beskæftigelsen stiger, renterne er fortsat lave trods den seneste måneds rentestigninger og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Derfor forventer vi, at prisen på enfamiliehuse vil fortsætte opad i et moderat tempo i år, med stigninger på omtrent 4 pct. på landsplan.

Der er dog også tiltagende modvind på dele af boligmarkedet. Det gælder særligt for ejerlejligheder i de dyreste områder, navnlig København. Her vil den ny boligbeskatning betyde markant højere boligskatter for nye købere og det vil lægge et nedadgående pres på priserne. Kobler vi dette med nybyggeriet i hovedstaden, som vil øge udbuddet af boliger, vil dette også skabe modvind. Læg dertil, at priserne er kommet op på et niveau, hvor de er ekstra sårbare overfor rentestigninger.