Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Andelsboliger er populære - med god grund

Andelsboliger er populære - med god grund

2. februar 2018
Gå til nyhedsoversigt

Der er godt gang i markedet for andelsboliger, og særligt i København bliver andelslejlighederne revet væk. En netop offentliggjort analyse fra Danmarks Statistik peger på en rigtig god forklaring. Det er nemlig lykkedes at konstruere et prisindeks for andelslejligheder, der er direkte sammenligneligt med prisen på ejerlejligheder – noget der hidtil ikke har været nogen officiel statistik for.

Prisindekset taler sit tydelige sprog: Priser på andelslejligheder er steget langt mindre end priser på ejerlejligheder. Siden 2014 er ejerlejlighedspriserne steget med 32 pct., mens prisen på andelslejligheder blot er steget med det halve. Er man så heldig at få fat i en af de eftertragtede andelslejligheder, så får man altså flere kvadratmeter for pengene end ved at købe en ejerlejlighed. Det er særligt i København, at andelsboligformen er udbredt. Her udgør de ca. 100.000 andelsboliger en tredjedel af den samlede boligbestand. Andelsboligformen giver dermed en chance for at realisere boligdrømmen for dem, der er hægtet af det københavnske ejerlejlighedsmarked efter de voldsomme prisstigninger de seneste år

Årsagen til den afdæmpede prisudvikling på andelslejligheder skal langt hen ad vejen findes i reglerne om maksimalpriser. De lægger et loft over hvor meget et andelsbevis må blive solgt for. Siden 3. kvartal 2015 har prisen på de solgte andelsbeviser ligget meget tæt på maksimalprisen, der dermed har været en bindende øvre grænse for prisen i langt de fleste handler over de seneste to år.

For sælgeren af en andelslejlighed kan det selvfølgelig være ærgerligt at gå glip af en prisstigning, men vores erfaring er, at rigtig mange andelsboligejere er glade for den tryghed, som en mere stabil udvikling i prisen giver. Det gamle ordsprog ”højt at flyve, dybt at falde” har jo historisk også vist sig at gælde ejerboligmarkedet.

Det understreger, at maksimalprisen er en vigtig del af andelsboligformen og er med til at adskille den fra ejerboligen.

Sætter man andelsboligpriserne fri, er der ikke meget tilbage af den oprindelige andelstanke: At ejerne af andelsbeviserne skal have dækket deres omkostninger, men ikke opnå en gevinst ved et salg. Når 60 pct. af andelsforeningerne med andelslejligheder holder fast i den offentlige ejendomsvurdering som værdiansættelse og ikke lader sig friste af de ofte højere valuarvurderinger, så vidner det om, at det ikke er jagten på en hurtig gevinst, der tæller mest for andelsboligejerne.

Har man set sig varm på andelsboligformen, så skal man dog være opmærksom på, at et andelsboligkøb er væsentligt mere komplekst end køb af en ejerbolig. Det skyldes, at udover den pris, man betaler for andelsbeviset, så hæfter man som andelsboligkøber også for andelsforeningens gæld.

Et godt råd er, at man også tjekker vedtægterne, referatet fra generalforsamlingen, regnskab og budgetter, gælden i foreningen samt hvordan ejendommens værdi er fastsat.

 Bragt i Børsen 2. Februar 2018