Kassererens job

Kassererens job

Jobbet som kasserer for en foreningen indebærer, at du styrer økonomien på grundlag af foreningens regler og vedtægter.

Bestyrelsesmøde

Som kasserer skal du på bestyrelsesmøderne fremlægge en regnskabsoversigt og gøre opmærksom på indbetalte kontingenter og restancer. Herudover skal du orientere om udviklingen i medlemsantallet og sikre, at der bliver lagt budget for foreningens arrangementer.

Medlemskartotek

Foreningens medlemskartotek skal minimum indeholde:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato (ikke CPR-nr.)
 • Indmeldelsestidspunkt
 • Dato for indbetalinger
 • Evt. bestyrelsespost.

Gode råd

Som kasserer er det en god idé at:

 • Holde foreningens og din private økonomi adskilt
 • Huske kvitteringer på indtægter og udgifter
 • Sørge for regelmæssig bogføring og afstemning af regnskabet
 • Undgå for store kassebeholdninger
 • Opkræve kontingent systematisk og undgå restancer
 • Anskaffe et pc-baseret regnskabsprogram, hvis foreningen har en pc.

- Og husk så, at jobbet som kasserer ikke betyder, at du skal bruge al din tid på administration. Kontakt Arbejdernes Landsbank og hør, hvordan vi kan hjælpe dig og din forening med det administrative.