AL-ForeningsService

AL-ForeningsService

I Arbejdernes Landsbank har vi stor ekspertise i de forhold, der vedrører foreninger, og vi har en lang erfaring med at rådgive foreninger om deres økonomi. Faktisk mener vi, at vi er en af Danmarks bedste banker for foreninger.

Derfor har vi også lagt vores rådgivning ind i faste rammer, så vi er sikre på, at du og din forening får de mest optimale forhold - vi kalder rammerne AL-ForeningsService.

En del af AL-ForeningsService er et møde, vi inviterer dig og resten af bestyrelsen til - et møde, vi kalder det en Samarbejdssamtale. Her tjekker vi sammen, om vores samarbejde har den optimale udformning.

Mødet vil, ud over en gennemgang af jeres økonomiske engagement med os, handle om, hvordan vi kan sikre, at vores samarbejde bruges optimalt. – Hvad kan vi tilbyde jer som bestyrelse? Og har vi mulighed for, via bestyrelsen, at give jeres medlemmer gode tilbud?

Hvis du vil vide mere om Arbejdernes Landsbank og AL-ForeningsService, så kontakt en af vores filialer.