Elektronisk indbetalingskort

Elektronisk indbetalingskort

I stedet for at sende indbetalingskort til foreningens medlemmer med posten, kan foreningen tilmelde sig muligheden for elektronisk indbetalingskort. Dermed opnås både økonomiske og administrative fordele. 

Elektronisk indbetalingskort er en fælles ydelse fra pengeinstitutterne.

Kontakt en filial, hvis du vil vide mere elektroniske indbetalingskort.