SI-priser

Priserne er som udgangspunkt gældende for handelsbeløb på op til 75.000 DKK pr. handel. Udvalgte papirer kan have højere maksimumbeløb.

Navn ISIN Valuta Budpris Udbudspris