Udenlandsk garanti

Udenlandsk garanti

En udenlandsk bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart i udlandet efter forud aftalte vilkår.

Garantier benyttes normalt til at sikre opfyldelsen af en kontraktmæssig forpligtelse som f.eks. tilbagebetaling af en forudbetaling, såfremt varen ikke bliver leveret eller som kompensation for manglende/forsen levering.

Garantier benyttes ved samhandel med virksomheder i udlandet, hvor begge parter kan komme ud for ubehagelige overraskelser, der medfører, at den kontrakt, der er indgået, ikke kan overholdes.

 • Import garanti

  Fordele

  • Undgår eller sikrer en forudbetaling
  • Mulighed for at opnå kredit
  • Kan sikre sig at få kompensation for vigtige forpligtelser der ikke opfyldes (kontraktbrud).

  Når køber og sælger har aftalt kontraktens vilkår, skal de også blive enige om, hvilke vilkår der skal sikres af en garanti.

  Hvis nogle af dine forpligtelser skal sikres, skal du bede Arbejdernes Landsbank udstede en garanti i favør af modparten.

  Hvis der skal stilles sikkerhed for nogle af modpartens forpligtelser, er det dennes bank som udsteder en garanti i din favør.

  Den udstedende bank garanterer ikke den fysiske opfyldelse af ordregivers forpligtelse, men kun at betale op til det beløb som står i garantien

  For at få udstedt en garanti skal du udfylde en garanti begæring, som sendes til Arbejdernes Landsbank.

  Udstedelsen betyder at Arbejdernes Landsbank garanterer betaling til ordregiver, og derfor kræver udstedelsen en kreditbevilling af Arbejdernes Landsbank.

 • Eksport garanti

  Fordele:

  • Sikkerhed for betaling
  • Kan opnå forudbetaling
  • Mulighed for at give kredit
  • Kan sikre sig at få kompensation for vigtige forpligtelser der ikke kan opfyldes.

  Når køber og sælger har aftalt kontraktens vilkår, skal de også blive enige om, hvilke vilkår der skal sikres af en garanti.

  Hvis nogle af dine forpligtelser skal sikres, skal du bede Arbejdernes Landsbank udstede en garanti i favør af modparten.

  Hvis der skal stilles sikkerhed for nogle af modpartens forpligtelser, er det dennes bank som udsteder en garanti i din favør.

  Den udstedende bank garanterer ikke den fysiske opfyldelse af ordregivers forpligtelse, men kun at betale op til det beløb som står i garantien

  For at få udstedt en garanti skal du udfylde en garanti begæring, som sendes til Arbejdernes Landsbank.

  Udstedelsen betyder at Arbejdernes Landsbank garanterer betaling til ordregiver, og derfor kræver udstedelsen en kreditbevilling af Arbejdernes Landsbank.

 • Links til PDF-filer

  Du åbner PDF-filerne ved at klikke på den ønskede fil, og herefter udfylder du formularen på skærmen. Formularen gemmes ikke, så hvis du ønsker at gemme en kopi, skal du selv gemme dem på din pc.

  Formular  

  Prisliste