Remburs

Remburs

Remburser er en international anerkendt betalingsmåde, hvor købers bank forpligter sig til at betale sælger, når rembursens betingelser er opfyldt. Rembursen udstedes af købers bank i henhold til instruktioner fra køber.

Hvornår benyttes remburs?

Remburs benyttes i de tilfælde, hvor

 • sælger og køber ikke kender hinanden godt nok til, at sælger vil afsende varen uden at have sikkerhed for betaling (garanti)
 • samhandelen ønskes finansieret på grundlag af rembursen
 • der er bestemmelser i et land, der betinger, at al import eller eksport af visse varegrupper kræver myndighedernes tilladelse.

 • Import remburs

  Fordele

  • Er sikker på at få dokumenter til brug for udlevering af varen.
  • Er sikker på, at afsendelsesfristen for varen overholdes.
  • Selve betalingen sker via rembursen.
  • Kan få bevis på, at forsikring er tegnet.

  Ulemper

  • Når rembursen er åbnet er det for sent at fortryde.
  • En remburs er ikke en sikkerhed for at modtage varer i den rette kvalitet. Remburs relaterer sig til dokumenterne.
  • Importøren kan ikke tilbagekalde betalingen via banken. Heller ikke hvis vare ikke lever op til forventningerne.

  Risici

  • Uoverensstemmelse mellem dokumenter og den faktiske leverance. Er dette tilfældet, er det en sag mellem køber og sælger.

  For at få udstedt en remburs skal du som importør udfylde en remburs begæring, som sendes til Arbejdernes Landsbank.

  Udstedelsen betyder, at Arbejdernes Landsbank garanter betaling til sælger såfremt at rembursbetingelserne er opfyldt, derfor kræver udstedelsen en kreditbevilling af Arbejdernes Landsbank.

 • Eksport remburs (sælger)

  Ved en eksport remburs bliver sælger adviseret om rembursen af sin bank.

  Fordele

  • Har garanti for betaling, før han begynder at producere eller afsende varen, såfremt rembursens betingelser overholdes.
  • Sikkerhed for at køber ikke annullerer eller ændrer ordren uden din accept.
  • Kan være et finansieringsinstrument.
  • Betalingen sker på det aftalte tidspunkt.

  Ulemper

  • Faldgrupper i rembursen, derfor bør rembursen læses grundigt igennem ved modtagelsen. Undersøg om du som eksportør kan opfylde betingelserne ellers skal du bede importøren om at få rettet rembursen til.

  Risici

  • Hvis eksportøren ikke overholder betingelserne i rembursen, eks. afskibningstidspunkt, dokument indhold eller rembursens udløbsdato, kan eksportøren miste sin sikkerhed for betalingen, da det herefter er op til importøren at acceptere dokumenterne. Dette kan medføre at importøren kræver prisnedslag, varen skal tages retur eller sælges til anden side, med deraf følgende ekstra omkostninger.

  Transferabel remburs

  Eksportøren har den mulighed, såfremt rembursen giver mulighed for transferrering, at videre transferere rembursen til en evt. producent af varen. I praksis foregår det ved at den oprindelige remburs sendes videre til producenten men med følgende ændringer:

  • beløb og enhedspris kan reduceres
  • gyldigheds-, afskibnings- og præsentationsfrister kan afkortes
  • en evt. forsikringssats kan forhøjes.

  Ved præsentation af dokumenter fra producenten vil banken kontakte deres kunde (eksportøren) således at denne kan komme og ombytte sin faktura med den fra producenten præsenterede. Hvis eksportøren ikke levere sin faktura til ombytning, vil den af producenten udfærdigede faktura blive fremsendt til importørens bank, og eksportøren mister hermed sin fortjeneste på handlen.

 • Links til PDF-filer

  Du åbner PDF-filerne ved at klikke på den ønskede fil, og herefter udfylder du formularen på skærmen. Formularen gemmes ikke, så hvis du ønsker at gemme en kopi, skal du selv gemme dem på din pc.

  Formularer

  Prisliste